ارتباط با ما

مازندران، بابل، جاده جدید بابل به آمل، روبروی صنایع دفاع شهید بصیر

تلفن مدیریت : ۰۹۱۱۱۱۲۸۵۳۵
تلفن فروش : 32279297-011
فکس : 32275548-011

پست الکترونیک

Info@Babolfooli.com

شرکت بابل فولی از کلیه مهندسین و کارشناسان محترم جهت بهبود کاربرد این سایت صمیمانه استقبال می نماید.